REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
www.sklep.bmtg.eu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www. sklep.bmtg.eu Prowadzony jest przez firmę “BMTG Marek Gelbert” zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM, z siedzibą w Gąsawy Rządowe 133F, 26-502 Jastrząb, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 799-103-02-23, REGON: 672763358,

Contact details:
Telefon: +48 48 6290226, +48 504022022
E-mail: biuro@bmtg.eu, bmtg@bmtg.eu

Rachunki bankowe:

PLN: 76 2490 0005 0000 4500 5113 0814
Alior Bank S.A. Kod SWIFT: ALBPPLPW

PLN: 71 1750 0012 0000 0000 1260 9795
USD: 68 1750 0012 0000 0000 1262 9249
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kod SWIFT: PPABPLPKXXX

2. Firma lub osoba dokonująca zakupów poprzez serwis internetowy www.sklep.bmtg.eu będzie dalej nazywana KUPUJĄCYM.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie KUPUJĄCY akceptuje warunki Regulaminu.

2. Zamówienie od KUPUJĄCEGO składane poprzez stronę www.sklep.bmtg.eu, jest weryfikowane przez sprzedawcę, jeśli KUPUJĄCY posiada umowę na indywidualne warunki handlowe, podczas weryfikacji mogą być one zastosowane. Następnie KUPUJĄCY otrzymuje fakturę proforma w celu jej weryfikacji i dokonania płatności lub potwierdzenia zamówienia.

3. Zamówienie złożone w Sklepie jest realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu płatności lub potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie SPRZEDAJĄCEGO wysyłka realizowana jest niezwłocznie. Orientacyjny czas dostawy przy realizacji zamówień towaru, którego nie ma w magazynie SPRZEDAJĄCEGO lub który będzie produkowany na specjalne zamówienie podawany jest na fakturze proforma lub w korespondencji e-mail i zależny jest od czasu realizacji dostaw zewnętrznych i/lub aktualnego czasu produkcji.

III. CENY, TERMIN I WARUNKI DOSTAW

1. Ceny podane w serwisie www.sklep.bmtg.eu są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, są jedynie informacją. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów bez wcześniejszego powiadomienia, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Ceny są cenami w lokalizacji SPRZEDAJĄCEGO – EXW (Ex Works), zgodnie z Międzynarodowymi Regułami Handlu INCOTERMS (ang. International Commercial Terms).

2. W Sklepie udostępnione są dwa rodzaje walut do dokonywania płatności: PLN i USD. Na życzenie KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY może rozważyć możliwość przeprowadzenia transakcji w innych walutach. Np. KUPUJĄCY w uwagach do zakupu może podać preferencje waluty.

3. Dostawa produktu odbywa się w wybrany przez KUPUJĄCEGO i określony w zamówieniu sposób. SPRZEDAJĄCY udostępnia aktualnie następujące sposoby dostawy Produktu: a) przesyłka kurierska lub spedycyjna b) przesyłka kurierska za pobraniem (dostępna zależnie od sytuacji) c) odbiór osobisty w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO pod adresem: Gąsawy Rządowe 133F, 26-502 Jastrząb, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do 15:00.

4. Realizacja wysyłki standardowych paczek o wadze do 31 kg odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku przesyłek o wadze powyżej 31 kg lub przesyłek gabarytowych jest wybierany inny przewoźnik.

5. Koszty transportu i warunki dostawy podawane są na przygotowanej ofercie lub na fakturze proforma.

6. Orientacyjny czas dostawy przesyłek krajowych towaru znajującego się w magazynie, to zazwyczaj 24 godziny + 24 godziny na przygotowanie zamówienia. W przypadku przesyłek zagranicznych aktualny, orientacyjny czas dostawy podawany jest w ofercie, fakturze proforma lub informacji e-mail. Termin realizacji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia zamówienia lub otrzymania płatności. W przypadku realizacji dostawy produktów na zamówienie, których nie ma w magazynie czas dostawy jest ustalany indywidualnie.

7. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw częściowych. shipments.

8. W przypadku ewentualnego opóźnienia w dostawie, nie stosuje się żadnej rekompensaty.

IV. METODY PŁATNOŚCI

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze proforma. b) płatność gotówkowa w siedzibie firmy. c) płatność za pobraniem – przy odbiorze przesyłki (dostępna zależnie od sytuacji).
2. KUPUJĄCY, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni zamówienie traci ważność i SPRZEDAJĄCY może je usunąć z systemu. W tytule płatności należy podać numer faktury proforma.
3. Zamówienia zagraniczne mogą być opłacane tylko poprzez przelew bankowy.

V. GWARANCJA I REKLAMACJA

1. Warunki gwarancji BMTG . BMTG dokłada wszelkich starań, aby narzędzia diamentowe były produkowane według najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości.
Wszystkie narzędzia diamentowe objęte są 12 miesięczną gwarancją.
a) Gwarancji podlegają wszelkie wady produkcyjne i materiałowe produktu.
b) Gwarancji nie podlegają:
- uszkodzenia powstałe w wyniku działania sił większych od wytrzymałości mechanicznej segmentów diamentowych, połączenia spawanego lub lutowanego, wytrzymałości dysku tarczy diamentowej, wytrzymałości korpusu narzędzia. Np. oderwanie się segmentów diamentowych na skutek osunięcia się ciętego bloku, zablokowania tarczy w trakcie cięcia luźnych prętów zbrojeniowych, itp.
- uszkodzenia przegrzania tarczy diamentowej, np. w wyniku słabego lub braku chłodzenia. - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub zastosowania narzędzi diamentowych.
c) Koszty podróży, koszty pracy, straty produkcyjne lub inne koszty związane z jakąkolwiek usterką nie będą kompensowane.
d) Jakiekolwiek wymiany lub naprawy narzędzi w okresie gwarancji nie przedłużają i nie odnawiają gwarancji.
e) Wszelkie koszty transportu związane z roszczeniem gwarancyjnym są pokrywane przez Kupującego.


2. Maszyny i produkty innych producentów objęte są gwarancją producentów sprzedawanych produktów.

VI. ROSZCZENIA Z TYTUŁU USZKODZEŃ W TRANSPORCIE

1. Po przybyciu kuriera KUPUJĄCY powinien: a) w obecności kuriera sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki,
b) pokwitować i opłacić przesyłkę w przypadku płatności za pobraniem
c) rozpakować i sprawdzić stan oraz zawartość
d) sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony lub nie posiada innych wad fizycznych.

2. SPRZEDAJĄCY wysyła produkty nowe. Jeżeli KUPUJĄCY zauważy uszkodzenia opakowań, powinien zgłosić reklamację przewoźnikowi. Jeżeli produkt nie posiada widocznych uszkodzeń opakowania, ale jest w złym stanie z powodu uszkodzeń w transporcie, KUPUJĄCY powinien zgłosić roszczenie firmie transportowej w czasie do 24 godzin, a także poinformować SPRZEDAJĄCEGO poprzez e-mail: biuro@bmtg.eu z tematem "USZKODZENIE PRZESYŁKI", przekazując dokładny opis i dokumentację zdjęciową.

3. W przypadku, gdy KUPUJĄCY nie odbierze dostarczonego przez kuriera produktu, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony wszelkimi powstałymi w związku z tym faktem kosztami - n.p. koszty wysyłki, pakowania, obsługi, koszty dodatkowe, itp.

VII. ZWROTY TOWARU

1. KUPUJĄCY powinien się skontaktować się ze SPRZEDAJĄCYM, aby potwierdzić możliwość zwrotu i warunki zwrotu towaru. Po otrzymaniu zgody od SPRZEDAJĄCEGO na zwrot i akceptacji warunków zwrotu przez Klienta towar może być zwrócony. Warunki ewentualnego zwrotu, jak również wartość zwracanej za towar kwoty są zależne od rodzaju towaru i sytuacji. Zwracany produkt należy odesłać na koszt KUPUJĄCEGO, ze wszystkimi akcesoriami, w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu, wraz z kopią faktury. Po otrzymaniu towaru weryfikowany jest jego stan, a następnie przegotowywana odpowiednia dokumentacja.

4. Nie przyjmujemy zwrotów produktów spersonalizowanych, wykonanych na specjalne zamówienie, importowanych na specjalne zamówienie, używanych, itp.

VIII. POUFNOŚĆ

KUPUJĄCY powinien zachować ścisłą poufność przekazywanych przez SPRZEDAJĄCEGO danych dotyczących wszelkich danych technicznych, specyfikacji, wynalazków, procesów technologicznych, które mają charakter poufny i zostały ujawnione KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAJĄCEGO, jego pracowników, agentów lub podwykonawców oraz wszelkie inne poufne informacje dotyczące działalności SPRZEDAWCY, jego produktów i usług, które KUPUJĄCY może uzyskać. KUPUJĄCY ujawni poufne informacje tylko tym ze swoich pracowników, agentów i podwykonawców, którzy muszą je znać w celu wywiązania się ze zobowiązań KUPUJĄCEGO wynikających z Umowy i zapewni, że tacy pracownicy, agenci i podwykonawcy przestrzegają zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli tak, jakby były stroną Umowy. Niniejszy punkt obowiązuje w mocy po rozwiązaniu Umowy.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienia KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych SPRZEDAJĄCEGO nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. KUPUJĄCY zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. SPRZEDAJĄCY zapewnia każdemu KUPUJĄCEMU prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia KUPUJĄCEGO.

5. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności